หัวข้อข่าว

วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

งานบริการบุคคลและนิติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ปธิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2018

วิดีทัศน์แนะนำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ ป.ตรี รอบที่ 4 (การรับตรงอิสระ)