รูปภาพกิจกรรม

อบรมเรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 <<<คลิกเลย>>>

SNRU Science Camp โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 
วันที่ 30 มิถุนายน 2561
กิจกรรมปฏิบัติการทางชีววิทยา เรื่อง การใช้กล้องจุลทรรศน์  <<<คลิกเลย>>>

ค่ายวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3
ฐานชีววิทยา เรื่อง กายวิภาคกบ กุ้ง และไส้เดือน
วันที่ 23-24 มิถุนายน 2561 <<<คลิกเลย>>>

กิจกรรมเลี้ยงแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิต (10/03/2561) <<<คลิกเลย>>>

กิจกรรมชีวะสัมพันธ์ ครั้งที่ 17 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ระหว่างวันที่ 13, 14 ม.ค. 2561 <<<คลิกเลย>>>

กิจกรรมวันรับปริญญา (11/03/2561) <<<คลิกเลย>>>

กิจกรรมอบรมทักษาะการว่ายน้ำ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3

จะสนุกหรือหนาวเย็นแค่ไหน ไปดูกัน (17/02/2561) <<<คลิกเลย>>>

กิจกรรมอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ของน้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 1